Történelmi Pontlövész szakág

Szakágvezetõ: Németh Balázs, e-mail: bnemeth@kapszli.hu

Történelmi lövészágak Magyarországon

A történet valahol a ’90-es évek közepén kezdõdött, mikor egy maroknyi elszánt lövész Kisvárdai Pista vezetésével-támogatásával Komárom városában ismerkedni kezdett a feketelelõporos lövészettel. Fiatal, még mindig gyermekkorú szakágunk azonban jelentõs fejlõdésen ment át az elmúlt 10 év során. A kezdeti szabályozatlanságot csak 1998-ban váltotta fel egy indokolatlanul szigorú, már-már ellehetetlenítõ szabályozás a 115/91 kormányrendelet módosításaként. A nehéz jogi helyzet ellenére azonban megállíthatatlanul elindult valami. Káldi Gábor – Az Elöltöltõ-Fegyveres Lövészek Szövetségének fõtitkára, majd elnöke, majd örökös tiszteletbeli elnöke – és Cziglényi Alpár vezetésével igazi közösség épült. A feketelõporos lövészélet központja a Komáromi VSE lõtere mellett a budapesti APLE lett, mely helyet biztosított az új versenyágnak, és lehetõséget adott a lövészeknek a tapasztalatcserére, egymás megismerésére. A rendelet azonban indokolatlanul, Európában egyedülállóan szigorú volt: az elöltöltõ fegyverek bár megvásárolhatóak voltak szabadon, de használatukhoz a szerelt lõszeres sportfegyverek engedélyezésén kellett átesni, pedig csappantyút, feketelõport nem tarthatott a barna könyv megszerzése után sem a lövész. A lövészet egy része, és a nagy bajnokságok így kiszorultak az ország határain túlra, ahol is észak-komáromi lövészbarátaink - a Royal SSK lövészklub tagjai - adtak otthont egy idõre nekünk.

A munka azonban nem állt meg. A szövetség tisztségviselõi éveken keresztül bombázták a jogalkotókat, jogalkalmazókat egy európaibb, élhetõbb szabályozás megteremtésével kapcsolatban, aminek eredménye-képpen a 24./2004 fegyvertörvény jelentõsen enyhített az engedélyezés menetén. A friss rendszer szerint jóval egyszerûbb lett e fegyverekkel sportlövészetet folytatni hazánkban. Személyi feltételek:

 • A fegyverek továbbra is szabadon megvásárolhatóak
 • A lövésznek lövészegyesületi tagnak kell lennie
 • A lövészetre használni kívánt fegyvert be kell vizsgáltatni (új fegyver esetén szemléztetni) az MKH-ban
 • A lövészetre használt fegyver adatait a lövészegyesület jelenti a hatóságoknak, de maga a fegyver és lövész nem esik át engedélyezési eljáráson, és a fegyver nem kerül az egyesület tulajdonába sem.
 • A versenyeken való indulásnak még van egy fontos személyi feltétele, melyet nem a törvények írnak elõ, hanem a józan ész: minden versenyen részt vevõ lövésznek rendelkezni kell a jártasságát igazoló elöltöltõ-fegyveres vizsgával.

Egyesülettel kapcsolatos feltételek:

 • Csak sportlövész egyesület végezhet feketelõporos lövészetet
 • Az egyesületnek külön engedélyt kell kérnie feketelõporos lövészetre
 • Az egyesületnek létre kell hozni a feketelõpor és csappantyúk tárolására biztonságtechnikailag alkalmas és a jogszablyoknak megfelelõ tárolóhelyet, melynek engedélyezésében a tûzoltóság (katasztrófavédelem) is részt vesz.
 • Lõport csappantyút csak a lövészegyesület tarthat, ezeket csak a lövészegyesület lõporkezeléssel megbízott illetékese vásárolhatja.

Az új szabályozás elõtti idõszak sem telt el azonban eredménytelenül, hisz egyre több egyesület kezdte el feketelõporos szakosztályok mûködtetését országszerte, beindult a hazai versenyélet, a szövetség pedig csatlakozott a Nemzetközi Elöltöltõ-Fegyveres Szövetséghez (MLAIC) teljes jogú tagként. Lövészeink 2003-ban Halikkoban (Finnország), 2005-ben Pforzheimben és 2006-ban Bordeaux-ban képviselték a hazai elöltöltõs tábort. S bár a magyar elöltöltõs történelem könyve még igen vékonyka kötet, lövészeink Bordeaux-ban már néhány versenyszám esetében a világbajnoki elsõ 10 helyezésen belülre jutottak.

Az 2005-ös év ismét egy fontos változást hozott életünkben: a versenyeztetésben és a szakág fejlesztésében érdekelt két szervezet, a Magyar Sportlövõk Szövetsége és az Elöltöltõ-Fegyveres Lövészek Szövetsége a hazai lövészéletben példaértékû lépésként együttmûködési megállapodást kötöttek, melynek értelmében egységesen szerveznek csak versenyeket, nem megosztják a lövészeket, hanem összekötik õket, hogy érdekeiket a két szervezet együttesen még hatékonyabban tudja képviselni.

A megállapodás ismét lendületet adott a szakágnak. Az MSSZ jóvoltából elkezdhettük a versenyzést a szerelt lõszeres történelmi fegyverekkel is. Kibõvíthettük versenyszámainkat a fegyvertörténelem szerelt lõszeres szakaszának két nagy korszakával. Versenyeket rendezünk, minõsülési lehetõséget biztosítunk immáron:

 • klasszikus elöltöltõ fegyverek számára minden nemzetközileg elsimert versenyszámban
 • 1830 – 1896 közötti, eredetileg fekete lõporral szerelt egységesített lõszert tüzelõ fegyverek számára (gondoljunk csak itt a western hõskor legendás Peacemaker revolvereire, vagy Winchester és Sharps puskáira, de szeretnénk meghonsítani a korabeli hazai hadifegyverek használatát is, mint például a Werndl, Wanzl, stb...)
 • 1886 – 1945 közötti szerelt lõszeres hadifegyverek számára. E kategória alatt minõsülni lehet a klasszikus hadi imétlõpuskákra (Mauser 98K, Carl Gustafs, Mannlicher M95, Schmidt-Rubin, stb...), hadi öntöltõ puskákra (M1 Garand, SzVT-40, Gew 43, stb...), hadi revolverekre és hadi öntöltõ pisztolyokra.

Ez utóbbi versenyágnál fontos kihangsúlyoznunk, hogy nem katonai hagyományõrzés a célunk, hanem a fegyverek sportlövészeti pontos, precíz használata. A sportba nem szivároghat be semmiféle kétes ideológia. Olyan hagyományt szeretnénk feléleszteni, melyet Dr. Prokopp Sándor neve fémjelez, aki az 1912-es stockholmi Olimpián megnyerte a magyar sportlövészélet elsõ aranyát 300m hadipuska összetett versenyszámban.

Gyakran kérdezik tõlem kollégák, hogyan lehet az, hogy az elöltöltõs (és egyéb történelmi) lövészet ilyen gyorsan tud fejlõdni egy olyan országban, ahol a lövészsportok ennyire pénztelen, hányattatott helyzetben vannak? Hogy lehet, hogy ennyi fiatal kezdi el a sportot, miközben más versenyágakban csak pangás tapasztalható?  Úgy érzem nincs ebben semmi titok, és a tévhittel ellentétben nem annak köszönhetõ a siker, hogy az elöltöltõ fegyverek engedély nélkül megvásárolhatóak. A képlet egyszerû: vonzóvá kell tenni a lövészetet a fiatalok számára, utánuk kell nyúlni, használni kell a modern marketing eszközeit és azt a médiát , amit õk ismernek, olvasnak, látnak, hogy hozzájuk tudjunk szólni. Nincs még egy olyan lövészsport, mely ennyire közel tud állni a „civilek” szívéhez. A történelmi lövészet minden ága látványos, romantikát ébreszt, ugyanakkor dinamikus. A történelmi lövészet nagyszerû eszköz arra, hogy behozzuk a lõtérre az érdeklõdõket, és az érdeklõdõbõl hobbilövész, a hobbilövészbõl egyesületi tag, a tagból pedig versenyzõ lesz. Hiszen csak az mozdíthat meg hazánkban valamit a sportlövészet körül, ha egyre többen leszünk, s egyre magasabb színvonalon mûveljük a nem olimpiai számokat is. Az amatõr sportlövészetnek nagy tömegbázissal rendelkezõ, civil önszervezõdésen alapuló népsporttá kell válnia, mert ez teremtheti meg a szükséges alapot az igényes, magasszintû versrenysportnak is.

Németh Balázs

Történelmi pontlövész szakágvezetõ

Mozgáskorlátozott szakág

Szakágvezető: Pál-Plichta Györgyi, plichta.gyorgyi@gmail.com


Mozgáskorlátozott sportolók, érdeklõdõk figyelmébe!

Sokak kérésére néhány mondatban szeretnék tájékoztatást nyújtani a hazai mozgáskorlátozott lövészetrõl.
A Magyar Sportlövõk Szövetsége keretein belül lehetõség van amatõr (hobbi) és versenysportolásra egyaránt. Ajánlott a lakhelyhez vagy munkahelyhez legközelebb esõ sportegyesületet felkeresni és érdeklõdni a sportolási lehetõségekrõl. Az MSSZ tagegyesületeinek listája  a  www.hunshooting.hu/egyesuletek  oldalon található. Érdemes tisztázni, hogy a kiválasztott egyesület tud-e fegyvert és lõszert biztosítani a lövészethez. Általánosságban elmondható, hogy az egyesületek amatõr sportolói saját fegyverrel rendelkeznek és az edzések, versenyek költségeit ( lõszer, nevezési díj, utazás ) is saját maguk fedezik. Minden egyesület tagsága maga dönti el, hogy akar-e ( tud-e)  amatõr sportolóinak bármilyen támogatást nyújtani, ebbe az MSSZ-nek semmilyen beleszólási joga nincs. Kivételt csak a célzottan a válogatottra fordítható támogatás képez, amelyet igazoltan a versenyzõkre kell fordítani 
Az amatõr versenyzõk számára  az úgynevezett nemzeti versenyszámok lettek kialakítva, de ez nem zárja ki a nemzetközi ( „profi”) versenyszámokban való indulást.  Nemzeti versenyszámok a következõk: 

Puska versenyszámok:

- Légpuska 20 lövés nõi, férfi
- Nyíltirányzékú kispuska 30  lövés fekvõ nõi, férfi 
- Nyíltirányzékú kispuska 3x10 lövés  nõi, férfi 

Pisztoly versenyszámok:

-     Légpisztoly 20 lövés nõi, férfi
-    Sportpisztoly 20 lövés nõi, férfi (10 lövés csak minõsítésre)
-    Központi gyújtású pisztoly 20 lövés nõi, férfi ( 10 lövés csak minõsítésre )

Amennyiben valaki a versenysportban, szeretné kipróbálni magát, elegendõ indulnia a nemzetközi versenyszámokban, nem szükséges a nemzeti és nemzetköziben egyaránt.
Ezek a versenyszámok általában több lövésszámból állnak, a lõidõ is hosszabb és nagyobb terhelést jelentenek, tehát többet edzést is kívánnak. Jelenleg hazánkban a következõ nemzetközi számokban lehet versenyezni:

Puska versenyszámok:

-    Légpuska 40 lövés nõi
-    Légpuska 60 lövés férfi
-     Kisöbû versenyszámok 

Pisztoly versenyszámok

-    Légpisztoly 40 lövés nõi
-    Légpisztoly 60 lövés férfi
-    Szabadpisztoly 60 lövés férfi
-    Sportpisztoly 30+30 lövés nõi, férfi

Ezeket a versenyszámokat a nemzetközi versenyeken, valamint Európa-bajnokságon, Világbajnokságon és Paralimpián rendezik meg. Nemzeti versenyszámokkal pl. légpisztoly 20 lövés,  nem lehet indulási jogot szerezni a nemzetközi versenyekre. További versenyszámok melyek nem szerepelnek a Paralimpia programján, de az EB-n, VB-n igen:  a bukócél és a gyorstüzelõ pisztoly számok. Magyarországon jelenleg sem mezõny, sem speciális lõtér nincs ezekben a számokban, ezért versenyek nem kerülnek megrendezésre.

Bármely hazai versenyen csak az MSSZ tagklubjában igazolt sportoló indulhat, aki rendelkezik éves rajtengedéllyel. Jelenleg a mozgáskorlátozottak számára megállapított éves rajtengedély díja 2000 forint. Nemzetközi versenyeken induláshoz azonban meg kell szerezni a nemzetközi kategorizálást (besorolást), amelyet nemzetközi szakorvos/szakorvosi bizottság végez el. A kategoriát a sérültség foka szerint állapítják  meg, melyrõl a vizsgálat után a sportoló igazolványt kap. 

A nemzetközi versenyszámok szabályairól és az EB, VB, Paralimpiai kijutási feltételekrõl bõvebben a www.hunshooting.hu/info/mgk_szabalyok.pdf oldalon lehet tájékozódni. 
Kiegészítõ információként szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az EB-, VB-, Paralimpiára kizárólag a Magyar Paralimpiai Bizottság nevezhet és nevezi be a sportolókat. Egyéni nevezést, a szabályok szerint, a  szervezõ bizottságok nem fogadnak el. Egyéb nemzetközi versenyen bárki indulhat, ajánlott azonban elõzetesen egyeztetni, akár az MPB-vel, akár az MSSZ-szel
.
A paralimpiai válogatott keretbe is logikusan csak azon versenyszámok eredményeivel lehet pályázni, amelyek a Paralimpián megrendezésre kerülnek. A válogatott kerettagság jogokkal és kötelezettségekkel egyaránt jár. A mozgáskorlátozottság megléte nem jelent automatikus válogatott keretbe kerülést, szigorú feltételeknek és elvárásoknak kell megfelelni, pont úgy, mint „ép” sportolóknak az olimpiai versenyszámokban. 


Mindenki figyelmébe ajánlom a mozgáskorlátozottak aktuális éves versenynaptárát, amelyben elsõsorban a nemzetközi versenyszámok megrendezésére kerülõ versenyek lettek feltüntetve. Ezen kívül az „épek” nemzeti versenyszámok naptárát is érdemes figyelni és fõleg kezdõknek a 20 lövéses számokban ajánlott elindulni. Minden klubvezetõt szívesen tájékoztatok a mozgáskorlátozottak versenyszabályairól,  kérem bátran érdeklõdjenek.

További oldalak, amelyre érdemes ellátogatni www.shootonline.org  a Mozgáskorlátozott Sportlövõk Nemzetközi Bizottsága honlapja, www.hparalimpia.hu a Magyar Paralimpiai Bizottság honlapja, www.paralympic.org   a  Nemzetközi Paralimpiai Bizottság honlapja.

Felkérek minden sportvezetõt, klub elnököt, edzõt és bírót, hogy  környezetében karolja fel az érdeklõdõ  mozgáskorlátozottakat,  legyen segítségükre  törekvésükben. Mi lövõk mindannyian tudjuk mennyi örömet okoz ez a sport, segítsünk, hogy átélhessék, megtapasztalhassák mozgáskorlátozott társaink is. 

Számszeríj szakág

Számszeríjász szakág-vezető: Mátrai István matraidesign@gmail.com

 

Rapid Shooting

Szakág vezető: dr. Gáspár Miklós 
mail: msszrapid@gmail.com


Szakág vezető helyettes: Póka Tibor 
mail: msszrapid@gmail.com


Bírói bizottság:
Belme Attila
mail: msszrapid@gmail.com

Bakonyi András

Weboldal: 
http://www.idpa.belse.hu

Rapid shooting, Steel Challenge, Fémpárbaj szabálykönyv

Támogatók,
együttműködő partnerek

fortop

GRAWE Logo

SirLancelot

symahunlogo

tunderviz

Digital RGB with Red Wordmark Horizontal Logo Artwork

Kiemelt versenyeink

 

 

logo

 esc logo issf logo  ioc  rio2016   mob ipc-shooting  wada
 Európai Sportlövő
Szövetség
Nemzetközi Sportlövő
Szövetség
 Nemzetközi Olimpiai
Bizottság
 XXXI. Nyári Olimpiai
Játékok Rio de Janeiro
 Magyar Olimpiai
Bizottság
 Nemzetközi Paralimpiai
Bizottság
Nemzetközi Doppingellenes
Ügynökség